NUMAZON Lab

NUMAZON Lab

Proč má smysl měřit světlo a vodu

Voda

Voda z běžných zdrojů (vodovodní řad, studny..) vždy obsahuje podíl rozpuštěných látek, které jsou z části rostlinami využitelné. Zjištěním jejich obsahu a přípravou receptury hnojiv podle výsledků rozboru zajistíte svým rostlinám vždy správný poměr živin a vypěstujete zdravé plodiny bez přehnojení.

Světlo

Při pěstování pod umělým osvětlením, nebo při použití dosvitu ve sklenících je velmi důležité zajistit rostlinám správné světlo. V růstu s převahou modrého, při květu a plodu s maximem v červené části spektra. Světlo pak odpovídá přírodnímu na jaře a v pozdním létě. Pro tvorbu mnoha aromatických látek je důležité i ultrafialové světlo a naopak světlo zelené rostliny „nevidí“. Ověření spektra zvoleného světelného zdroje zajistí větší výnos při menších nákladech na elektřinu.

Měření u vás

Některé z parametrů rozboru vody a základní měření světelných zdrojů jsme schopni měřit pomocí přenosného spektrofotometru a pásmového emisního spektrometru přímo u Vás. Lze tak rychle rozhodnout o vhodnosti stávajících zdrojů, případně určit rozsah dalších potřebných laboratorních prací.  Vhodné zejména u přípravy rozsáhlejších projektů.

Příprava receptury na míru

Výstup této služby je možnost objednávat hnojivo přizpůsobené konkrétní zdrojové vodě za běžnou eshopovou cenu bez spodního limitu odběru, nikoliv výrobní postup, specifikace a kvantifikace složek. Termín výroby hnojiv je pak třeba domluvit předem.

V případě zájmu o provedení analýzy některé z možností prosíme o vyplnění formuláře.

Na základě toho Vám bude přiděleno ID, které uvedete na zásilku a pod tímto ID bude rozbor prováděn. Následně Vám bude elektronicky zaslána faktura pro úhradu analýzy a případně dopravy.

Po úhradě faktury je možné vzorky k analýze doručit zvoleným způsobem.

Adresa pro doručení vzorků / techniky:

NUMAZON s.r.o.
Plynárenská 434
561 69 Králíky

Výchozí podmínky pro správnou diagnostiku vzorků

Voda

Odběr vzorků musí proběhnout do dobře vypláchnuté láhve o objemu minimálně 0,5l

Potřebné množství vody pro rozbor:

pro rozbor vody pro stanovení správného dávkování hnojiv 1 litr
příprava receptury hnojiv na míru 5 litrů
rozbor vody pro pěstování v bio kvalitě – v závislosti na počtu zvolených parametrů 5 litrů
 
Světelný zdroj

Musí být řádně zabalen, aby nedošlo k jeho poškození. V ideálním případně i s obalem a jeho technickými parametry.

Pro maximální efekt analýzy by bylo vhodné, aby byl ke vzorku také přiložen popis prostředí, způsob pěstování, druh pěstovaných rostlin …..